• Sklepy z farbami Kraków

Malowanie Dachów

Późna wiosna i jesień to najlepszy czas do malowania dachów. Panują wtedy idealne warunki temperaturowe do malowania dużych powierzchni, oczywiście pod warunkiem, że nie pada deszcz. Pracę zacznij od odpowiedniej asekuracji i przeczytania etykiety na puszce farby. Malowanie dachu podzielimy na 3 etapy.

Przygotowanie

  • Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, w jakich warunkach atmosferycznych będziesz malować. Przed malowaniem, powierzchnia musi być sucha. Temperatura malowanej powierzchni nie może przekraczać +40°C.
  • Przed użyciem zapoznaj się z zaleceniami na etykiecie produktu. Przeczytaj opis produktu, aby zapoznać się dokładniej z jego charakterystyką.
  • Dokładnie wymieszaj produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania, także po rozcieńczeniu.
  • Aby obliczyć pole powierzchni do pomalowania, pomnóż jego długość przez szerokość. W przypadku powierzchni falistych pomnóż pole powierzchni przez 1.5.
  • Rozpocznij malowanie odpowiednio wcześnie rano, by skończyć przed południowym nasileniem promieni słonecznych.
  • Po południu zakończ prace odpowiednio wcześnie by uniknąć sytuacji, w której na świeżej powłoce osiada rosa. Jeśli powłoka lub powierzchnia farby będą wilgotne, mogą wystąpić plamy i zmatowienia.
  • Upewnij się, czy w danym dniu nie są spodziewane opady atmosferyczne
  • Upewnij się, czy w dniu malowania nie jest spodziewany silny wiatr, gdyż może on nanieść zanieczyszczenia na świeżą powłokę farby.
  • Zaplanuj pracę tak, by jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnie ograniczoną naturalnymi liniami np. od narożnika do narożnika.

Podczas malowania

Nie maluj bezpośrednio w słońcu lub w miejscach o silnym nasłonecznieniu. Najlepiej malować, gdy niebo przykryte jest chmurami.
Nie nakładaj grubej warstwy, gdyż schnie ona bardzo wolno i w procesie schnięcia może się marszczyć.

Po malowaniu

Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, dokładnie zamknij puszkę i odwróć ją wiekiem do dołu, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
Płynne pozostałości zanieś do punktu zbiórki niebezpiecznych materiałów.
Puste i suche puszki oddaj do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów.
Pozwól farbie całkowicie wyschnąć. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni.

Artykuł pochodzi z serwisu: www.tikkurila.pl